Ján Špála

Zobraziť signatúry

Ján Špála bol synom známeho maliara Václava Špálu. Už od malička sa uberal cestou svojho otca. Jeho optimizmus, dynamizmus, chuť k práci a k životu bola inšpirujúca tak ako pre samého seba tak aj pre iných. Bol to úprimný, čestný človek, usilujúci sa o dobré umenie, ktorý sa s láskou a citom staral o dielo svojho otca, známeho maliara. Profesor Jan Bauch vo svojej knihe Barvy století píše napríklad o Janovi Špálovi: "Měl jsem ve škole i syna velikého českého malíře. Milého čestného chlapce, upovídaného, prudkého v gestech, který dovedl stejně rychle mluvit jako běhat na atletické dráze. Měl jsem ho ve škole rád, patřil k dynamickému tahu školy." Ján Špála zomrel vo svojich nedožitých 85-tich rokoch svojho života. V súčasnosti sa konajú výstavy jeho diel, ktoré sú spojené s výstavou diel jeho slávneho otca Václava Špálu.