Antonín Hudeček

(1873-1942)

Dátum narodenia: 14.1.1873
Miesto narodenia: Loucká pri Mšene

Antonín Hudeček sa narodil 14. januára v roku 1873 v Loucké pri Mšene. Je zakladateľskou osobnosťou českej modernej krajinomaľby. V rokoch 1887-91 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (figurálne maliarstvo, prof. Pirner), na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (prof. Seitz) a na tamojšej súkromnej škole A. Ažbeho. Po návrate študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (u prof. Brožíka). Študijné cesty: Dubrovník (v r.1923), na Ischiu (v r. 1927), Benátky (v r.1931).
Styk s Mařákovou krajinárskou školou v Okoři (1898) ho zameral výhradne k plenéru. Počas ciest do Syrakúzu a na Capri (v r. 1903, 1908–1909) maľoval more a stal sa jedným z prvých českých marinistov. Pôsobil aj na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine (1920-1923). Od 1927 sa usadil v Častoloviciach, jeho námetmi sa stali Orlické hory a tesne pred smrťou ešte Šumava a Písecko. Vo výtvarných dielach spájal filozofickú meditáciu s hudobnými a literárnymi inšpiráciami. Mal zmysel pre neopakovateľnosť intímneho zážitku krajiny, snahu o jej básnické zachytenie, ustálenie prchavého okamžiku. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach a stálych expozíciách Národnej galérie v Prahe a ďalších českých štátnych galériach a múzeách. Zomrel 11. augusta 1942 v Častoloviciach.

Z literatúry: Matejček, A.: Katalóg výstavy A. Hudečka, Praha 1931; Matejček, A.: A. Hudeček, Praha 1947; Matejček, A., Neumann, J.: A. Hudeček. Umění, 17, 1949; Hlaváček, L.: Málo známý Ant. Hudeček. Výtvarná práce, 5, 1957; Kotalík, J.: Česká secese - Umění 1900, katalóg výstavy, Hluboká nad Vltavou, 1966; Kotalík, J.: Česká secese, Výtvarná práce 14, 1966; Wittlich, J.: Česká secese, Praha 1982.