Jaroslav Rérych

Zobraziť signatúry

(1888-1965)
Dátum narodenia: 11.7. 1888
Miesto narodenia: Kropáčova Vrutice

Jaroslav Rerych sa narodil 11. júla v roku 1888 v rodine účtovníka Bedřicha Réryha. Po štúdiu na reálke vyštudoval maľbu u profesora Maximiliána Pirnera na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V rokoch 1912 až 1919 bol v zahraničí, hlavne v Taliansku, Švédsku a Rusku, kde zdokonaľoval svoju maliarsku techniku. Námety pre svoje obrazy získaval aj v USA (1919 - 1920), Holandsku a Francúzsku (1921). Maliarska tvorba mu neposkytovala pravidelný zdrov príjmov, preto ešte vyštudoval profesúru kreslenia a deskriptívnej geometrie. Od roku 1923 pôsobil ako stredoškolský učiteľ v Prahe, České Třebové a Nemeckom (Havlíčkovom) Brode. Tam na gymnáziu učil jeden rok od 1926 do 1927.

Venoval sa krajinomaľbe, portrétnej tvorbe, grafike a taktiež plastike (B. Němcová, K.H. Borovský…). Vystavoval v Hořiciach, Táboře, České Třebové a v Prahe (trikrát v Rubešově Galerii). Napísal niekoľko divadelných a rozhlasových hier, v rukopise zanechal rozsiahle Spomienky. Príležitostne sa venoval aj scénografii. Ako krajinkár bol ovplyvnený impresionizmom.