Péter Szüle

Zobraziť signatúry

(1886-1944)
Miesto narodenia: Cegléd

Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, pod vedením Károlya Ferencza, Ede Ballóa a Tivadara Zemplényiho. Zúčastnil sa študijných pobytov v Holandsku, Nemecku, Francúzsku aj Taliansku. Po návrate do Maďarska pôsobil najprv v Budapešti, potom v umeleckých kruhoch v Szolnoku do roku 1928. Výstavy mal v roku 1923 a 1929 v Múzeu Ernst, v roku 1924 a 1934 v budapeštianskom Műcsarnok-u.

Maľoval chudobných ľudí, bezdomovcov, v tmavohnedých tónoch. Neskôr maľoval akty, ale zvečňoval aj scény z každodenného života szolnockých chudobných roľníkov.

Jeho neskoršie diela boli ovplyvnené impresionizmom, používal svetlejšie farby. Získal viacero ocenení (1920, 1927, 1940). Časť jeho diel sa nachádza v Maďarskej národnej galérii.