Bohdan Hostiňák

Zobraziť signatúry

(1968-)
Dátum narodenia: 18.9.1968
Miesto narodenia: Svidník

Bohdan Hostiňák sa narodil 18. septembra v roku 1968 vo Svidníku. Žije a tvorí v Bratislave. V rokoch 1991 až 1997 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým maľbe a kresbe. Základnou koncepčnou črtou jeho maľby je práca v cykloch sústredených vždy na určitú tému, ktorú rozvíja tak dlho, pokým relatívne nevyčerpá jej formálne, koloristické a často aj významové možnosti. Inšpiráciu čerpá v súčasnej realite i histórii. Napriek tomu sa niektoré výtvarné a symbolické prvky v jeho obrazoch zvova a znova vracajú v nových súvislostiach, podobách a kombináciách. Takto sa všetko so všetkým javí vnútorne prepojené a zreťazené akýmsi permanentným impulzom premeny, zjednocujúcim princípom vzájomných protikladov a paradoxov, ktorý je vlastný realite okolo nás. Hostiňákové diela sú na hrane racionality a iracionality, reality a fikcie. Bohdan Hostiňák je výraznou maliarskou osobnosťou strednej generácie na Slovensku. V roku 2005 bola vydaná monografia, ktorá poskytuje prierez tvorbou Bohdana Hostiňáka. Jeho diela sú zastúpené v súkromných a verejných zbierkach, zúčastňuje sa na viacerých výstavách doma i v zahraničí.