Stanislav Šalko

Zobraziť signatúry

(1959 -)
Dátum narodenia: 23.1.1959
Miesto narodenia: Zvolen

Stanislav Šalko sa narodil 23. januára 1959, v meste Zvolen. Jeho štúdium - SUPŠ Košice, odbor keramika - PdF UPJŠ v Prešove, výtvarná výchova. Povolanie - výtvarný pedagóg, jeho tvorbu vyznačuje komorná maľba, monumentálno-dekoratívna tvorba, grafika, keramika, inštalácia a ilustrácia. Prezentuje sa na samostatných a kolektívnych výstavách doma a v zahraničí (Česko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko) - Medzinárodné sympózia, workshopy.