Béla Gruber

Zobraziť signatúry

Maliar, grafik. Bol žiakom Aurela Bernatha na Akadémií výtvarných umení v Budapešti, ktorý zomrel pred dokončením štúdia. Práce z roku 1964 až po súčasnosť na posmrtnej výstave boli predstavené v niekoľkých lokalitách. Diela boli prezentované na Akadémii výtvarných umení v roku 1978, v Národnej galérii v roku 1993.