Milada Šindlerová - Vokáčová

Zobraziť signatúry

(1923-)
Dátum narodenia: 20.1.1923
Miesto narodenia: Kroměříži

Akademická maliarka Milada Vokáčová-Šindlerová sa narodila 20. januára 1923 v Kroměříži. Reálne gymnázium vyštudovala v Košiciach. Jej otec, vojenský dôstojník, strávil časť vojny v koncentračnom tábore Buchenwald. Tesne pred atentátom na Heydricha sa maliarka presťahovala do Prahy a začala pracovať v Ateliéri Filmových trikov s legendami českého animovaného filmu - Jiřím Brdečkom, Eduardom Hofmanom a ďalšími. V roku 1945 bola prijatá na Akadémiu výtvarného umenia, kde spoznala ďalšie osobnosti umeleckej scény 20. storočia - M. Švabinského, V. Radu, J. Obrovského. V rámci odbornej exkurzie vedenej V. Štěchom precestovala časť povojnovej Európy. Počas štúdia bývala v byte s manželmi Mrazíkovými. (JUDr. Vladimír Mrazík zastával funkciu prezidenta Najvyššieho správneho súdu a dvakrát bol odsúdený na doživotie.) Pamätnice jazdila konskú drezúru za Duklu a v Starej Boleslavi ju koncom štyridsiatych rokov trénoval náš najlepší jazdec, plukovník František Lechner. Pridelil jej koňa po R. Heydrichovi - vraníka Arpáda. V päťdesiatych rokoch maliarka vyhrávala výtvarné súťaže a realizovala mnoho obrazov, fresiek a sgrafít. V rokoch 1952-1968 bola členkou Zväzu výtvarných umelcov a v rokoch 1952-1956 členkou Umelecké besedy. V roku 1968 odmietla podpísať súhlas so vstupom vojsk Varšavskej zmluvy a najbližších dvadsať rokov reštaurovala nástenné maľby na Morave. K maľbe sa po revolúcii vrátila, aktívne tvorí a vystavuje dodnes. Jej diela sú zastúpené v Národnej galérii, v mnohých múzeách a súkromných zbierkach u nás aj v zahraničí.