Vladimír Halas

Vladimír Halas, pôvodom z Ukrajiny, už štyridsať rokov žije a tvorí v Bardejove. Vysokú školu ukončil na Ukrajine. Vystavuje v mnohých krajinách. V jeho tvorbe prevláda krajinomaľba.