Petr Ettler

Petr Ettler žije a tvorí v Prahe. Už v detstve bol vedený akademickým maliarom P. Kameníčkem, neskôr akad. maliarom J. Karlínským. Vychádza z tvorby francúzskych impresionistov. Jeho inšpiráciou sú diela Chramosta a Líbala. Je členom Združenia výtvarníkov. Absolvoval množstvo samostatných výstav doma i v zahraničí, napr. v Taliansku, Francúzsku, USA a Švajčiarsku.