Mariana Lujza "LujMarí" Palugová

Zobraziť signatúry

(1991-)
Miesto narodenia: Dolný Kubín

Mariana Lujza Palugová ( umeleckým menom LujMarí ) je rodáčkou z Dolného Kubína. Narodila sa v roku 1991 a je študentkou magisterského stupňa štúdia na VŠVU na Katedre reštaurovania. Od mala sa venuje výtvarnému umeniu, ktoré časom vyústilo do štýlu „neo-kubizmu“, v ktorom sa našla a súčasne ho ďalej rozvíja. S nástupom na Vysokú školu sa dostala do ateliéru Paliho Susu. Vystavovať začala od roku 2015 a svoje diela už prezentovala na výstavách nielen na Slovensku, ale aj v Česku a Švajčiarsku. Jej víťazné dielo zdobí etiketu vín Vitis Galéria a jej dielo “Vernissage“ sa stalo súčasťou výstavy Art Basel 2017 vo Švajčiarskom Basel . V medzinárodnom projekte „The ArtBox Project“ sa stala jednou z jeho celosvetových finalistov. Momentálne maľuje vo svojom ateliéri v Bratislave a je zamestnaná ako odborná asistentka aukčnej spoločnosti DARTE, resp. manažérka jej bratislavskej DARTE GALLERY.
„...Mojím vyjadrením v maľbe sa dlhšie obdobie venujem kráse, krivkám a energii ľudského tela. Nesnažím sa štylisticky priblížiť realite ale snažím sa ju vnímať viacerými uhlami pohľadov a z viacerých významových prekladov. Na obrazoch sa preto môžu paralelne prelínať dva svety tak blízke a pritom tak vzdialené - mužský a ženský. Sme spolu so sebou navzájom hlboko prepojení no opačný svet je pre nás neznámou. Posúvam hranice vnímaného pre každý svet do iných dimenzií. To, aké posolstvo odkazuje dielo mne, nemusí odkazovať vám..., ani druhej žene, či dvom mužom systematicky navzájom. Nie je v tom zakomponovaný žiaden vzorec , ale ani náhoda. Zachytené situácie prepájajú popudy, inšpirácie z prežitého momentu, jeho pocitov vnímaných v danej chvíli a vízie mnou vytvorenej reality...“. ( LujMarí )

Štúdium
2007-2011 Škola úžitkového výtvarníctva - odbor reštaurovanie Košice
od roku 2012 - VŠVÚ - Katedra reštaurovania umeleckých diel na papieri a fotografie
2012-2016 ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia na VŠVU- katedra reštaurovania umeleckých diel na papieri a fotografie
2016- štúdium magisterkého stupňa štúdia na VŠVU- katedra reštaurovania umeleckých diel na papieri a fotografie

Popri štúdiu sa už niekoľko rokov venuje maľbe,v poslednom období v štýle neo-kubizmu, v ktorom sa našla a zaujala aj zberateľov.

Výstavy a súťaže:

° 2013 Vitis Galéria - 1.miesto v kategórii bielych vín
° 2015 Galanta - Neogotický kaštieľ, Marec 2015 - Cubistic Ladies
° 2015 Bratislava - Primaciálny palác, september 2015 - Feel the fashion show - v spolupráci s módnym salónom Blonde Brunette
° 2015 Bardejov - Výstavná sieň Oddelenia kultúry, Október 2015 - Cubistic Ladies
° 2016 Levoča - Penzión Kiska, Marec 2016 - Súkromná vernisáž - Cubistic ladies
° 2016 Bratislava - Cvernovka, Máj 2016 - 1.Máj-Deň otvorených dverí v Cvernovke - Cubistic ladies
° 2016 - Pieštany - Young Art Show, Október 2016 - Salón umenia - Cubistic ladies
° Október 2016 - salón umenia - Cubistic ladies