Peter Pollág

Zobraziť signatúry

(1958)
Miesto narodenia: Levoča

Peter Pollág sa narodil roku 1958 v Levoči. V rokoch 1977 - 1983 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (doc. F. Stoklas). V rokoch 1980 - 1988 si doplnil štúdia na akadémii v Perugii, v Paríži, v Prahe a v Madride. Je laureátom Premio Alla Punta Assisi (1981), Ceny Martina Benku (1983), Ceny Grand Prix "Corida Piedestre Internationale" v Paríži (1986), získal Čestné uznanie na VIII. Medzinárodnom bienále maľby v Košiciach (1986).
Peter Pollág žije v Bratislave, venuje sa maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii, sklenenej aj kamennej mozaike a v poslednom období aj monumentálnym sochárskym realizáciám. Zúčastnil sa rôznych maliarskych sympózií v Grécku, Taliansku, Holandsku a bol na tvorivých študijných pobytoch v Zimbabwe, Zambii a v Číne (Si - an a Šanghai). Má za sebou niekoľko desiatok individuálnych a viac ako stovku kolektívnych výstav na slovenskom a v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené vo verejných i súkromných zbierkach rôznych krajín.

Autorove diela v priamom predaji

O jednej jariO jednej jari
Číslo položky: 130494
Voľný predaj

Cena: 80 €