Martin Hudák

Zobraziť signatúry

(1973-)
Dátum narodenia: 16.11.1973

Po ukončení vysokoškolského štúdia som pracoval ako učiteľ výtvarnej a telesnej výchovy. V súčasnosti popri zamestnaní sa osobitne zaujímam o výtvarne umenie. V tejto oblasti naďalej rozširujem svoj obzor a aktívne tvorím.

Štúdium

Základná škola v Sobranciach 1979 - 1987
Gymnázium – Sobrance 1987-1991
Stredná zdravotnícka škola Košice, rehabilitačný asistent 1992-1994
FHPV-PU, Prešov, odbor výtvarná výchova - telesná výchova 1994-1999