Robert Király

(1968-)

Dátum narodenia: 6.4.1968
Miesto narodenia: Košice

Venujem sa štúdiu kreslení starých majstrov 16,17,18 storočia,lebo ma neskutočne fascinuje sila kresieb, ktorú vniesli umelci do svojich diel ako napr. Rembrant. Umenie sa musí zmocniť diváka a uchvátiť jeho myseľ.

Autorove diela:

Názov diela:

Žena

Názov diela:

Urana

Názov diela:

Tri stromy

Názov diela:

Tri ruže

Názov diela:

Tanečnice

Názov diela:

Starý žid

Názov diela:

Starý dub

Názov diela:

Sediaca žena

Názov diela:

Rembrant

Názov diela:

Rembrant

Názov diela:

Mojžiš

Názov diela:

Matka Tereza 3

Názov diela:

Matka Tereza

Názov diela:

kurtizana

Názov diela:

Ježiš Nazaretský

Názov diela:

Akt

Názov diela:

Akt

Názov diela:

Adahy