Pavel Huszár

(1968 - )

Miesto narodenia: Banská Bystrica

Štúdium

1983 – 1987 - SOU stavebná v Banskej Bystrici, odbor Keramika
- základné umelecké vzdelanie, kresba, maľba, dizajn

ZamestnanieMaliar na voľnej nohe
- výroba umeleckej keramiky, kresba, maľba keramiky, priemyselný dizajn, s praxou v známej keramickej dielni na Slovensku a v zahraničí v Ľubietovej
1993 – 1995 – Keramika, pod Trenčianskym hradom – keramik
1987 – 1993 – Keramika – Ľubietová - keramik
Od 2008 – Živnostník – stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Oblasť tvorby

Maľbe a kresbe sa venujem od svojho útleho detstva. K tvorbe a štýlu som sa dopracoval ako samouk, získal som dar, ktorý som preniesol na plátno. V súčasnosti sa venujem len výtvarnej tvorbe ako maliar. Svoje vzory som mal v tvorbe známych impresionistov ako Van Gogh, Claude Monet a i., zo slovenských maliarov Martin Benka, Ľudovít Fulla, Miloš Bazovský a i. Moja súčasná tvorba v kresbe a maľbe je orientovaná na krajinkárske diela, ktoré tvorím svojráznym expresívnym koloritom a expresívnym výrazom. V jadre mojej tvorby môžeme vnímať aj jednoznačné prvky impresionistických nálad. Môj výtvarný prejav je silne ovplyvnený blízkym vzťahom k prírode. Námety vo svojej tvorbe čerpám z vychádzok do prírody v okolí rodného mesta Banská Bystrica, ktoré mi poskytuje rozsiahle pole v oblasti rozsahu tvorivosti. Svoje pocity k veľkoleposti prírody, ktorá ma fascinuje svojou dramatickosťou, pretavujem prostredníctvom olejových farieb na rozmernejšie plátna. Mojej tvorbe dominuje krajinomaľba - obrazy pohoria, vrchov, lesov, stromov, kvetov, lúk a nív, skalnatých útvarov, brál, vodopádov. V portrétnej tvorbe stvárňujem svoje postavy s dôrazom na ich hlbšiu duchovnú stránku. Postupne som začal ilustrovať aj k básňam a poviedkam. Obrazy tvorím priamo v ateliéri, inšpirácie a pocity pretavujem olejomaľbou na plátno. Ide o momentálnu náladu a stav mysle. Z obrazov sála expresívna dynamika s nádychom impresie a vnútorná sila, ktorá preteká do očí a do duší. Diela som prevažne daroval postupne od útleho veku a niekoľko obrazov je predaných do súkromných zbierok. Manažérsky ma zastrešuje a podporuje pri tvorbe moja priateľka Dáška Kupčeková, ktorá je často tiež aj mojou múzou a inšpiráciou pri tvorbe diela.

Výstavy – individuálne:

3.3.2017 – 30.3.2017: „Impresie prírody“ – Múzeum SNP v Banskej Bystrici
7.7.2016: Ars Poetica Neosoliensis – Námestie SNP Banská Bystrica
15.4.2016 – 14.5.2016: „Čaro prírody očami maliara Pavla Huszára“ – Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
24.6.2015: Júnový večer Nula – Teatro Mefisto, Nám. Š. Moyzesa, Banská Bystrica 14.5.2014: SLOVOMfest 2014 – festival slova – Radnica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica
14.5.2014: Májový večer Nula – Klub Rádia Slobodný vysielač, Kapitulská 8, Banská Bystrica
10.6.2013: Otcove ruky - Deň otcov – Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Karpatská 3, Banská Bystrica - v spolupráci s Občianska rada, Nezávislá občianska iniciatíva, Náš domov Sásová

Výstavy – kolektívne:

Súťaže a ocenenia:
24.3. - 7.4.2015: Výstava regionálne kolo - Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
– postup do krajského kola, vernisáž, výstava
9.4. – 26.4.2015: Výstava krajské kolo – Múzeum SNP, Banská Bystrica
– postup do celoštátneho kola, vernisáž, výstava
4.9.2015 Celoštátne kolo – vernisáž, Výstavné priestory Trenčianskeho hradu

Autorove diela:

Názov diela:

Zelené stromy

Názov diela:

Tatranský potok

Názov diela:

Svetlo nádeje

Názov diela:

Pochod stromov

Názov diela:

Pahýle

Názov diela:

Mnich

Názov diela:

Jeseň v lese