Anna Kaprosh

Anna Kaprosh je mladou ukrajinskou nezávislou umelkyňou. Výtvarné umenie študuje na Národnej akadémii umení v Ľvove. Typickým námetom jej farebných diel sú zvieratá (najmä kone), prípadne krajinárske scenérie

Autorove diela:

Názov diela:

Akt