Elvíra Antálová

Zobraziť signatúry

(1924- 2011)
Dátum narodenia: 21.10.1924
Miesto narodenia: Zlaté Moravce

Umelecká činnosť Elvíry Antalovej je zameraná predovšetkým na maľbu a tvorbu gobelínov. Antalová vyštudovala pod vedením Mallého, Mudrocha, Kostku a Schurmanna na pedagogickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej. Svoje práce prezentovala na viac ako dvadsiatich individuálnych a troch kolektívnych výstavách na Slovensku, v Česku, Nemecku, Taliansku, Indonézii i v Japonsku. Už z maliarkiných raných diel badať úctu k prírode, ktorá sa kontinuálne pretavila aj do prác z neskorších rokov. Okrem obrazov s prírodnými námetmi tvorila zátišia a figurálne kompozície. Antalovej obrazy primárne vychádzajú z moderny, pričom typickou črtou je zachytávanie reality v podobe znakov. Umelkyňa využíva olejomaľbu a od 70. rokov aj olejový pastel a temperu. V poslednej fáze tvorby prechádza k čoraz expresívnejšiemu poňatiu s dôrazom na rytmus, ale aj dynamiku. Navyše určujúcu rolu zohrávajú farba a línia ako nositeľky výrazu.
Pri textilných realizáciách svojich viazaných gobelínov využíva fínsku techniku ryiji, pre ktorú je typické ponechanie rôznych dĺžok vlny bez zastrihávania.
Okrem praktickej umeleckej činnosti Antalová pôsobila aj na VŠVU v Bratislave (profesorka kresby a maľby), kde viedla nastupujúcu výtvarnú generáciu.

Zdroj: [2016-04-04].
KRÁLIKOVÁ, Katarína: Elvíra Antalová: Prierez tvorbou. [2016-04-04].