Juraj Oravec

Zobraziť signatúry

(1956-)
Dátum narodenia: 8.10.1956
Miesto narodenia: Kežmarok

Maliar a grafik Juraj Oravec sa narodil 8. októbra roku 1956 v Kežmarku. Je absolventom bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení , patrí k výrazným predstaviteľom súčasnej slovenskej výtvarnej scény. Autor, žijúci a tvoriaci v Trenčíne, sa prostredníctvom maľby, grafiky a kresby predstavil na mnohých samostatných i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí, jeho tvorba je zastúpená vo viacerých slovenských a zahraničných galerijných i súkromných zbierkach. V Oravcových monumentálne pôsobiacich i komorných maliarskych dielach veľmi kultivovane, ale zároveň spontánne rezonujú autorove pocity, záblesky príbehov, vrstvy myšlienok. Sú farebne a tvarovo vyzývavé, znepokojujúce, lebo nám otvárajú neznáme svety a priestory, plné skrytých i ľahšie identifikovateľných detailov, významov a metafor. Podstatnú úlohu zohráva farba, senzuálna a magická, jemne vrstvená do rafinovaných štruktúr a textúr, znásobujúca sugestívnu atmosféru týchto nepokojných a tajuplných posolstiev.
Osobitú kapitolu autorovej tvorby reprezentujú komorné grafiky, v ktorých rezonuje sympatická expresia a irónia. Prostredníctvom figurálnych kompozícií, na malej ploche grafického listu vyjadruje vo viacerých dejových rovinách základné existenčné súradnice dnešného človeka determinovaného a deformovaného množstvom vonkajších i vnútorných podnetov.

Štúdium:
1971 – 1975 Stredná priemyselná škola grafická v Prahe (prof. B. Blažej,
C. Istlerová)
1975 – 1981 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie
monumentálnej maľby (prof. F. Stoklas, I. Vychlopen, D. Castiglione, V. Gažovič)

Autorove diela v priamom predaji

UtrpenieUtrpenie
Číslo položky: 123713
Voľný predaj

Cena: 500 €