Mária Filová

Zobraziť signatúry

(1927-)

Mária Filová sa narodila v Kremnici roku 1927. Jej obrazy vynikajú svojou farebnou kultivovanosťou, ale najmä maliarskou kresebnosťou jej hypotetických postáv, sú akoby atavizmami na dianie v slovenskej ako aj stredoeurópskej maľbe.