Marcin Mikolajczak

Zobraziť signatúry

((1975 - ))
Miesto narodenia: Poľsko

Z Poľska pochádzajúci Marcin Mikołajczak sa umeniu venuje od svojich pätnástich rokov. Odborné vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení v Poznani. Jeho tvorba sa sústreďuje na hľadanie a odkrývanie ženskej krásy a emócií vyjadriteľných telom. Okamihu sa snaží dať náladu a usiluje o zachytenie svetelných a farebných hier na telách pozorovaných ľudí. Príznačnou črtou umelcovej práce je diverzita a naopak jednoznačnosť, jasnosť textúry obrazu, ktorá je formovaná multiplikovaním vrstiev farbiva za pomoci špachtle. Mikołajczakove diela tak vyznievajú značne expresívnym a dekoratívnym dojmom.

https://www.personalart.pl/marcin-mikolajczak
http://www.artmajeur.com/en/member/marcin-mikolajczak