Ivan Štěpán

Zobraziť signatúry

Ivan Štěpán sa narodil v roku 1937, zomrel roku 1986 Bol kľúčovou osobnosťou československého výtvarného diania šesťdesiatych rokov. Vtedy sa Štěpán venoval práci s viacerými médiami: "... popri scénografii, úžitkovej grafike, kreslenom humore vytvára okolo roku 1965 reliéfne asambláže a objekty, ktoré sa hlásia k absurdite surreálnej symboliky. Neodadaistické využitie ready- made je často pretavené pop-artovou ikonografiou a kombináciou rozličných techník -- akulmulácia, fixácia krehkých a umelých fragmentov reálií... Stěpán zastupuje v druhej polovici 60. rokov na Slovensku ojedinelú prácu s typom objektu, kedy sú do nájdeného objektu ako v skrinke rozdelenej poličkami vložené v zmysle určitého asociačného reťazca iné nájdené objekty" (Z. Rusinová). Z literatúry: 20. storočie. Kat. výstavy SNG. Bratislava 2000.