Ján Štursa

Zobraziť signatúry

Ján Štursa sa narodil 15.5.1880 v Novom meste nad Moravou, zomrel 2.5.1925 v Prahe.Bol profesorom na Akadémií výtvarného umenia v Prahe.Ako sochár pracoval v Nemecku v Berlíne. V rokoch 1899-1903 si doplňa štúdium v špeciálnej sochárskej škole u prof.J.V.Myslbeka a získava štipendium na študijný pobyt v Taliansku. Popri sochárstvu sa venuje aj kresbe a grafike.V roku 1917 bol menovaný profesorom na Pražskej Akadémií.Medzi jeho známejšie práce sú bronzové plastiky T.G.Masaryka, M.Švábinského, interierové práce v Národnom divadle a hlavne Smetanov pomník v Litomyšli z roku 1923.V roku 1941 má vlastnú výstavu kresieb v Prahe.Veľký počet jeho bronzových prác sa nachádza v Národnej a Karáskovej galérií v Prahe.Ku všetkým dielam existuje množstvo jeho kresieb ako pomocných štúdií.V katalogu jeho prác je evidovaných 324 sochárskych diel a 210 výtvarných diel – kresieb a grafik. / Archív DARTE /

Autorove diela v priamom predaji

MesalínaMesalína
Číslo položky: 137719
Voľný predaj

Cena: 1 650 €
PubertaPuberta
Číslo položky: 129927
Voľný predaj

Cena: 4 500 €