Gabriela Stančík

Zobraziť signatúry

(1987 - )
Dátum narodenia: 8.12.1987
Miesto narodenia: Hnúšťa

2012 - získaný titul Mgr. na Univerzite Komenského v Bratislave, od detstva počas štúdia na základnej, aj strednej škole navštevovala umeleckú školu (1993-2007)

Zrealizované výstavy: absolventské výstavy, výstavy na strednom Slovensku, v Bratislave, v Taliansku vo Florencii

Vo svojej tvorbe experimentuje s rôznymi maliarskymi materiálmi a technikami. Dominuje portrétny žáner, ale nechýbajú ani figurálne kompozície, či zvieracie motívy, v ktorých prevládajú takmer veristické zobrazenia divokých šeliem. Citlivým maliarskym okom vníma a zachytáva nielen ladné formy a línie ich tiel, ale aj ich harmonické farebné kontrasty. Bravúrne sa jej darí zachytiť svetelné efekty a eleganciu tiel jazdeckých koní, ktoré zobrazuje z rôznych uhlov pohľadu. Tematická orientácia na rozmanité biologické formy života prirodzene vyplynula z jej vedomostného zázemia, ktoré si obohatila štúdiom prírodovednej vedeckej disciplíny. Konceptuálne tendencie, ktoré sa objavujú v niektorých jej kresbách rušia prvoplánovú interpretáciu tzv. "verného zobrazenia" a poukazujú na autorkin umelecký vývin smerom k vyjadreniu nových obsahov a posolstiev, čo si prirodzene vyžaduje aj adekvátnu formovú syntézu materiálnych a výrazových prostriedkov a kompozičných princípov. A tak sa autorka cez svoje najprogresívnejšie diela snaží svet skôr analyzovať, než verne zobrazovať. O to sa pokúša najmä v portrétnych štúdiách. Necháva sa inšpirovať filmami a z nich si vyberá zaujímavé tváre, charaktery a scény. Nesnaží sa však o dôslednú realistickú reprodukciu videného, ale o zachytenie emócií a myšlienok portrétovaného modelu, využívajúc často expresívny akcent. Na vyjadrenie vlastného obrazu reality - využíva širokú škálu výtvarných prostriedkov a ich kombinácií. Škvrna, bod, línia, farba, svetlo a tieň, štruktúra povrchov a kontrast svetlých a tmavých plôch, to všetko patrí do arzenálu jej vyjadrovacích a výrazových prostriedkov. Pomocou týchto elementárnych výtvarných prvkov dáva svojim predstavám prostredníctvom zodpovedajúcej materiálnej formy a zvolenej techniky originálny tvar a výraz. Vzniká autorkina umelecká výpoveď spredmetnená v umeleckom diele.

Autorove diela v priamom predaji

Kôň na lúkeKôň na lúke
Číslo položky: 79263
Voľný predaj

Cena: 280 €
Čierny kôňČierny kôň
Číslo položky: 79262
Voľný predaj

Cena: 250 €