Jaroslav Šulek

Zobraziť signatúry

(1978 –)
Dátum narodenia: 13.4.1978
Miesto narodenia: Lučenec

Jaroslav Šulek vyštudoval Katedru výtvarných umení FHV UMB v Banskej Bystrici (prof. S. Balko, Š. Balazs). Z hľadiska dejín patrí Šulek do súčasného prúdu avantgardného neosurrealizmu.

Šulek v obrazoch spája živé s neživým, zvieracie s ľudským, racionálne s iracionálnym, krásne s hrozným... Výsledok tvorí dokonalú harmóniu, napriek odlišnosti komponentov. Farby sú niekde žiarivé, kombinované a niekde je výsledok monochrómny.

Za svoju tvorbu získal niekoľko unikátnych ocenení :
EURÓPSKA MEDAILA FRANZA KAFKU ZA UMENIE, Karlovy Vary (ČR)
CERTIFIKÁT ZA KVALITU TVORBY, Museum of Modern Art Monaco (Monaco)
PURPUROVÁ MEDAILA, Federácia Národnej kultúry Francúzska, Paríž (FR)
SVETOVÁ CENA SALVADORA DALÍHO, Alliance of Salvador Dalí International (E)
ZLATÉ PLÁTNO, European Art Group, Paríž (FR)

Má za sebou množstvo tuzemských i zahraničných výstav :
Domáce: 20 výstav na území Slovenska - Bratislava, Piešťany, B.Bystrica, Trebišov, Detva, Zvolen, Lučenec, Snina. 2004 - Slovenská Národná Galéria – Zvolenský zámok
Zahraničné: Karlovy Vary, Ostrava, Praha (ČR); Mníchov, Berlín (N); Maastricht (H); Veliko Turnovo (BG); Monaco; Paríž (F); Londýn (VB); Las Vegas (USA); Dubai (SAE).

Šulekove obrazy sa nachádzajú v súkromných zbierkach: Slovensko, Česko, Francúzsko, Taliansko, USA, Nemecko, Rusko, Monaco, Tunis, Izrael, Austrália, Kuwait, Dubai, Monacke knieža Albert, rodina Dubajskeho sejka Al Zayeda - bývalého prezidenta Spojených arabských emirátov, Prof. Klivar - prezident Európskej únie umenia z Prahy, Madame Christiane Peugeot-dedička automobilového impéria z Paríža...

Výtvarnú techniku DEKALK, ktorá tvori hlavnú doménu Šulekovej tvorby, používajú oficiálne v takom rozsahu na medzinárodnom poli len dvaja výtvarníci na svete. Slovák SŠlek a Japonec Sawa.

V roku 2010 oficialne reprezentoval svojimi 6 rozmernejšími obrazmi Slovenské umenie v Slovenskom pavilóne na WORLD EXPO 2010 v Shanghaji. Celú kolekciu zakúpil čínsky zberateľ umenia.
V roku 2010 získal dve talianske ceny za umenie:
- PERLA DELL ADRIATICO, cena poroty, Grottammare (T)
- SAN CRISPINO, špeciálna cena kritiky, Porto Sant Elpidio (I)

Autorove diela v priamom predaji

StojaciStojaci
Číslo položky: 151082
Voľný predaj

Cena: 1 240 €NOVÉ