Lászlo Horvath Keseghi

Zobraziť signatúry

((1953-))
Dátum narodenia: 1953
Miesto narodenia: Maďarsko

Laszlo Horvath Keszegi sa narodil v roku 1953 v Maďarsku. Umelec je známy vďaka svojej maľbe. V jeho obrazoch prevažuje téma krajiny a zátišia s kvetmi. Laszlo Horvath Keszegi žije a pôsobí v Maďarsku.

Autorove diela v priamom predaji

Z poľaZ poľa
Číslo položky: 127624
Voľný predaj

Cena: 200 €