Arnold Feke

Zobraziť signatúry

(1975-)
Dátum narodenia: 5.4.1975
Miesto narodenia: Kráľovský Chlmec

Arnold Feke sa narodil 5. apríla 1975 v Kráľovskom Chlmci. V roku 1995 absolvoval štúdium na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Košiciach u Alexandra BuganaV rokoch 1996-2002 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení tvorby poštových známok, cenín, rytectva na katedre grafiky u doc. Martina Činovského. Od roku 1996 začal byť aktívny v slovenskej známkovej tvorbe. Prvé známky mu boli vydané ešte počas štúdia na VŠVU. Nadväzuje na líniu slovenskej grafiky Hložníka a Brunovsého . Nasleduje pražskú ryteckú školu, naďalej rozvíja dedičstvo klasickej grafickej techniky - oceľorytine, ktorá v jeho tvorbe zaberá rozhodujúce miesto.

Autorove diela v priamom predaji

Päť osobností históriePäť osobností histórie
Číslo položky: 141613
Voľný predaj

Cena: 210 €