Jozef Baus

Zobraziť signatúry

(1958 - )
Dátum narodenia: 23.12.1958
Miesto narodenia: Nové Sady

Jozef Baus sa narodil 23. decembra 1958 v Nových Sadoch. Po štúdiu na Pedagogickej fakulte v Nitre (1978-1983) absolvoval v rokoch 1985-1991 Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (Doc. Milan Rašla, Doc. František Stoklas, Prof. Eugénia Lehotská). Bol jedným z prvých absolventov otvoreného ateliéru Prof. Rudolfa Sikoru. Za sebou má aj študijné pobyty v Perugii a v Paríži. Od roku 1992 pedagogicky pôsobí na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a voľného združenia výtvarných umelcov Modré hrušky. Venuje sa kresbe, maľbe, a tiež digitálnej maľbe. Od roku 1988 okrem slovenských miest prezentoval svoje diela v Čechách, Rakúsku, Juhoslávii, Bielorusku, Maďarsku, Holandsku, Nemecku a iných krajinách.
Jozef Dodo Baus patrí k slovenským autorom, ktorí si razia svoju umeleckú cestu vlastným originálnym spôsobom už pár desaťročí. V jeho predovšetkým maliarskej tvorbe rezonujú línie, konštruktívna skladba obrazu a farebná vibrácia jednotlivých tónov. Vo svojej tvorbe pracuje s viacerými rovinami koncipovania maliarskeho diela. Ako učiteľ maľby a kresby ovláda všetky formálne roviny výtvarného zobrazovania, s ktorými ďalej pracuje, hľadá nové súvislosti a vzťahy, prostredníctvom ktorých vzniká ideálny súlad formy a obsahu.

Autorove diela v priamom predaji

MúzaMúza
Číslo položky: 140603
Voľný predaj

Cena: 600 €