Ivanyi Jozsef

Zobraziť signatúry

(1850 – 1913)


Maliar Josef Iványi sa narodil v Nagyvárade (Oradea) v oblasti Sedmohradsko v Rumunsku. Bol žiakom Gézu Mészölyho. Neskôr tvoril vo Viedni, kde sa aj natrvalo usadil. Maľoval primárne žánrové obrazy. V roku 1881 predstavil v Műcsarnoku svoje dve práce. Josef Iványi zomrel vo Viedni v roku 1913.