Valéra Kozub

(1985 -)

Dátum narodenia: 24.jún 1985
Miesto narodenia: Kyjev, Ukrajina

Študoval na: Národná akadémia výtvarných umení a architektúry.

Autorove diela:

Názov diela:

Výber života

Názov diela:

Výber života

Názov diela:

Mladosť

Názov diela:

Melódia srdca

Názov diela:

Kolobeh histórie

Názov diela:

Emócia

Názov diela:

Dáma v červenom

Názov diela:

Anejli

Názov diela:

Detská cesta

Názov diela:

Zátišie