Ota Bubeníček

Zobraziť signatúry

(1871 – 1962)
Dátum narodenia: 31. 10. 1871
Miesto narodenia: Uhříněves

Akademický maliar, bábkar a herec Ota Bubeníček sa narodil 31. 10. 1871 v Uhříněvsi v Česku. Tu pôsobil predovšetkým ako tvorca krajín. Spočiatku sa venoval litografii v Haasovom grafickom závode v Prahe. V rokoch 1899 - 1904 sa vyučil na pražskej akadémii umení u Mařáka a Ottenfelda. Po ukončení štúdia získal absolventské Hlávkovo cestovné štipendium do Mníchova, Paríža, ale aj Belgicka a Nizozemska. Vo svojich dielach znázorňoval český vidiek v realistickom štýle, no i v štylizovanej podobe s výraznou farebnosťou. Bubeníčkove diela svojou presnosťou neraz zohrávajú dokumentárnu úlohu. Umelec sa podieľal na reštaurovaní fresiek a Kostola sv. Mikuláša na Staromestskom námestí v Prahe. Jeho bratom bol Jindřich Bubeníček, taktiež maliar, grafik a bábkar. Ota zomrel 10. septembra 1962 v Mladé Vožici.