Michal Trembáč

Zobraziť signatúry

(1929 - 2015)
Dátum narodenia: 21.9.1929
Miesto narodenia: Poprad

Narodil sa 21.9.1929 v Poprade. Zomrel 12.2.2015. Základy výtvarného umenia získal na súkromnej škole dekoratívneho umenia v Prahe, odkiaľ prechádza do Bratislavy študovať na SŠUP v odbore grafika. Kraj pod Tatrami a Spiš našiel si v jeho tvorbe stále miesto.Svojimi prácami vzdáva hold podtatranskému ľudu.Jeho kompozície charakterizuje kultivovaná práca s farbou nanášanou na rozsiahlých plochách, podporených naznákovou kresbou redukujúcou tvary reality na jej základné prvky.

Autorove diela v priamom predaji

Staré humnoStaré humno
Číslo položky: 90803
Voľný predaj

Cena: 580 €