Ľubomír Jakubčík

Zobraziť signatúry

((1926 - 2017))
Dátum narodenia: 16. 06. 1926
Miesto narodenia: Nevojice (ČR)

Umelec (maliar, sochár...), Známy piešťanský keramikár, sochár. Dátum a miesto úmrtia
07. 08. 2017, Piešťany.
Študoval v Brne na Škole umeleckých remesiel a na Škole umeleckého priemyslu v Zlíne. Pracoval v ÚĽUV-e, neskôr bol výtvarníkom v Žiline. V keramikárskej tvorbe sa skoro oslobodil od závislosti na folklórnom výraze. Vytvára záhradnú keramiku pevných obrysov a hrubej štruktúry, interiérové doplnky, na ktorých experimentuje s farebnými glazúrami. Venuje sa aj tvorbe predmetov z priemyselného porcelánu. Zúčastnil sa na celoslovenských výstavách úžitkového umenia a na niektorých medzinárodných výstavách keramiky (Praha, Buenos Aires, Mníchov, Viedeň, Novy Sad, Montreal). V r. 2010 vystavoval svoje diela v Piešťanskom informačnom centre. Kurátorom výstavy bol Vojto Haring. Ľubomír Jakubčík svoje diela viackrát vystavoval aj na Soche piešťanských parkov. V Piešťanoch môžeme z jeho tvorby vidieť napríklad keramický stĺp v átriu kúpeľného domu Balnea Splendid, súsošie Matky s dieťaťom v mestskom parku (pri bývalej detskej nemocnici).
Bol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Od r. 1968 až do svojho úmrtia žil v Piešťanoch.

Syn Miroslav, narodený 1963, keramikár, žije s rodinou v Prahe.