Ladislav Zozuľák

(1942-2006)

Dátum narodenia: 18.11.1942
Miesto narodenia: Bačkov

Ladislav Zozuľák sa narodil 18. novembra 1942 v Bačkove, zomrel 6. mája 2006 v Košiciach.

V rokoch 1963-1968 študoval na Katedre výtvarnej výchovy FF UPJŠ v Prešove, u doc. J. Bendíka a prof. J. Lehotského. Po absolutóriu pôsobil ako stredoškolský pedagóg. V rokoch 1972-1994 bol riaditeľom Východoslovenskej galérie v Košiciach. Jeho tvorba bola ovplyvnená A. Jasuschom, neskôr je jeho prejav zameraný hlavne na krajinomaľbu. Bol zakladateľom Medzinárodného bienále maľby v Košiciach.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 250).

Autorove diela:

Názov diela:

Zemplínska rovina

Názov diela:

Žatevná etuda VI.

Názov diela:

Žatevná etuda V.

Názov diela:

Východoslovenská krajina

Názov diela:

Tatry

Názov diela:

Krajina XV.

Názov diela:

Krajina V.

Názov diela:

Krajina III.

Názov diela:

Krajina