Jozef Zelný

Biografia tohto autora ešte nebola pridelená. Môžete ju pridať.
Autorove diela:

Názov diela:

Oravská krajina v zime

Názov diela:

Na ulici

Názov diela:

Z kostola