Alfonz Groma

(1924 - 1993)

Dátum narodenia: 22.03.1924
Miesto narodenia: Trstené