D. Sery

Zobraziť signatúry

Narodil sa v Nemecku v meste Neustrelitz, jeho otec bol vojenským mužom a slúžil v týchto častiach.naozaj rád robil všetky druhy remesiel zo všetkého, čo mi spadlo do rúk, a rozhodol sa, že budem buď klenotníkom alebo umelcom, a keď vyštudoval strednú školu, chodil študovať ako klenotník. V roku 1890 vstúpil na krymskú umeleckú školu pomenovanú po M. Samokisha, kde v roku 1995 promovala s vyznamenaním na katedre maľby a odvtedy pracuje iba vo svojej špecializácii. V škole pracoval ako učiteľ kresby. Zúčastnil sa domácich i zahraničných výstav.

Od roku 2009 je členkou Zväzu umelcov Ukrajiny.
Technika umelca spája starodávne talianske fresky, byzantské mozaiky, maurská výzdoba. Farby - hlboko nasýtené, pripomínajúce bohato zdobené tapisérie perzských vládcov. Gustav Klimt má vplyv na moderné dekoratívne umenie a rozšírené rysy Amadea Modiglianiho. Zmiešaná technika Jeho tváre odrážajú nepochopiteľnú tichú dôveru, rozprávajúc o romantických udalostiach minulosti.
Hlavnou témou jeho práce sú surrealistické obrazy, ktoré stelesňujú určujúce momenty v našom živote, hlavnou témou je vzťah medzi ľuďmi: láska, pocity, obavy, radosti, všetko, čo sa nás dotýka, všetko, čo Syomu sprevádza náš život. Všetko, čo v našej pamäti zanecháva jasné okamihy.
Je to skutočný umelec - spieva exotické melódie a máme právo ich zafarbiť vlastnými textami.
Jeho obrazy sú v súkromných zbierkach mnohých európskych zberateľov.
Uskutočnil niekoľko samostatných výstav vo Francúzsku, Holandsku a Nemecku.
Kombinované výstavy v Taliansku, Rakúsku a Austrálii.
V Anglicku je ambícia vytvoriť si vlastnú galériu.