Peter Sklenčár

Zobraziť signatúry

Peter Sklenčár je vynikajúci amatérsky maliar žijúci v Sečovciach. Po ukončení vysokoškolských štúdií z iného odboru sa predsa len vrátil k maliarskej záľube. Vo svojich prácach stvárňuje predovšetkým tématiku rodného mesta a jeho okolia. Je známy tým, že je dlhodobým dokumentaristom i zberateľom dobových pohľadníc, obrázkov i výtvarných diel z mesta Sečovce. Svoje diela nepredáva, ale vytvára vlastnú zbierku danej historickej tématiky. Z jeho podnetu ( aj ako člena Rotary Clubu ) vznikla myšlienka vydať knižnú publikáciu " Sečovské obrázky ", ktorá je predmetom tejto benefičnej aukcie. Momentálne pôsobí v Sečovciach ako majiteľ reklamnej firmy.