Milan Kunc

Zobraziť signatúry

(1944 - )
Dátum narodenia: 27.11.1944
Miesto narodenia: Praha

Milan Kunc sa narodil 27. 11. 1944 v Prahe. V rokoch 1964-1967 študoval na pražskej Akademii výtvarných umení u profesora Karla Součka. Dnes je medzinárodne uznávaný český maliar, keramikár, sochár, fotograf a v neposlednej rade i performer . Po neukončenom štúdiu na AVU v Prahe (1964–1967) v roku 1969 emigroval a svoje ďalšie umelecké štúdium absolvoval na Staatlichen Kunst Akademii v Düsseldorfe (1970–1975) u profesorov JosephaBeuyse a Gerharda Richtera. V roku 1979 založil spolu s Janom Knapom a Petrom Angermanom skupinu NORMAL. Jeho výrazne figuratívne práce sú väčšinou zaraďované do prúdu postmoderného umenia. Autor si však už v 70. rokoch minulého storočia vytvoril vlastný štýl, ktorý svojho času nazval provokatívne ako „Trapný realismus“ a OSTPOP (socialistický realizmus).
Dnes je umenie Milan Kunca oceňované širokým spektrom obdivovateľov pre jeho zrozumiteľnosť a vizuálnu atraktívnosť. V 80. rokoch pracoval transavantgardickým spôsobom v Európe a USA, kde počas dlhodobých pobytov nechal svoju tvorbu ovplyvniť tamojšími umeleckými scénami (New York – East Village 1982–1985, Rím 1988–1990). Milan Kunc si počas tvorby osvojil rôzneštýly, ktoré podľa potreby cielene používal. Vo svojom mnohostrannom diele pracoval i s prvkami surrealismu, naivity, pop artu, gýču, socialistického realizmu (OSTPOP), spotrebnej reklamy a používal symboly konzumnej spoločnosti ako nositeľov nových obsahov. Počas pobytu v Nemecku (Kolín nad Rýnom, Düsseldorf) sa dištancoval od nemeckého neoexpresionizmu – NeueWilde – svojráznym neoklasicizmom, ku ktorému bol priťahovaný počas svojich pobytov v Taliansku. Hlásil sa otvorene k tradičnej maľbe popartu a gýču. Nazýval tento štýl „popsurrealizmus“. V mnoho vrstevnatých témach svojich alegorických obrazov sa pohybuje na rozmedzí fantázie a ezoteriky, dotýka sa niekedy i ekológie, kriticky a zároveň s humorom či iróniou komentuje kultúru dnešnej spoločnosti. Milan Kunc dnes patrí k českým umelcom, ktorých tvorba je známa a rešpektovaná po celom svete. Jeho diela sú súčasťou mnohých verejných i súkromných zbierok na celom svete. Samostatne vystavuje od roku 1979, kolektívnych výstav sazúčastňuje od roku 1975.