Július Török

Zobraziť signatúry

(1879 - 1963)
Dátum narodenia: 1879
Miesto narodenia: Prešov

Július Török sa narodil 5. júna 1879 v Prešove, zomrel 13. marca v roku 1963 v Prešove.

Vyštudoval VŠVU v Budapešti (1899-1904 ). Po absolvovaní štúdií a návrate do Prešova sa zameral na figurálnu tvorbu a žánrové kompozície, kde vyjadroval dobovú sociálnu problematiku. Venoval sa hlavne krajinomaľbe z východného Slovenska a rodného Prešova. Pôsobil ako príležitostný učiteľ na viacerých prešovských školách, v roku 1945 pôsobil krátko aj v Bardejove.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 240).