Cingarus

(1999 - )

Autor je mladý rómsky samouk. Pochádza z východného Slovenska. Popri škole navštevoval aj umeleckú školu, ktorá mu vnukla ideu začať výtvarne vyjadrovať svoje vnútorné cítenie.
Vo svojich dielach zachytáva myšlienky a nálady, videné svojím originálnym, subjektívnym spôsobom.
V roku 2017 získal druhé miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži študentov Červená stužka.

Kolektívne výstavy:
Výstava prác absolventov SZUŠ - február 2019, OK MsÚ Bardejov
Výstava Holokaust - máj 2019, Stará Synagóga Bardejov

Autorove diela:

Názov diela:

Zore

Názov diela:

Trpiaci

Názov diela:

Hlava VII. ( Muž z Malagy )

Názov diela:

Hlava VI. ( muž zo Zlína )

Názov diela:

Hlava V. ( Žena z Karolíny )

Názov diela:

Hlava IV. ( Žena z Paríža )

Názov diela:

Hlava III. ( Dalí )

Názov diela:

Hlava II. ( TGM )

Názov diela:

Hlava I. ( autoportrét )

Názov diela:

Archa