Ľubomír Zelina

(1943 - )

Dátum narodenia: 1943
Miesto narodenia: Tajov

Zelina Ľubo sa narodil v roku 1943 v Tajove, žije a tvorí v Bratislave • VŠVU Bratislava, monument. maľba, prof. D. Milly, prof. P. Matejka • komorná, maľba, kresba, monumentálna architekt. tvorba • abstraktný expresionizmus, antropický princíp v scientistických a kozmologických súvzťažnostiach, erupcia farby a tvaru, dynamická kompozícia, výrazný symbol, reliéfna technika (kombin. piesku, textilu) • medzinárodné ocenenia, výstavy, sympóziá, zastúpenie v početných zbierkach v Európe i v zámorí.