Milan Ladyka

Zobraziť signatúry

(1981-)
Dátum narodenia: r. 1981
Miesto narodenia: Michalovce

Štúdium

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.

Výstavy

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove výstavy:
2006 – Diplomové práce, ŠG v Prešove
2005 – Projekt: Náhoda – názov pre nepoznaný zákon (PhDr. E. Vološčuková), Katedra výtvarnej výchovy a umenia, Prešov
2005 – ŠVOUK (Študentská vedecká a umelecká činnosť), Katedra výtvarnej výchovy a umenia, Prešov 2004 – ŠVOUK (Študentská vedecká a umelecká činnosť), Katedra výtvarnej výchovy a umenia, Prešov 2003 – ŠVOUK (Študentská vedecká a umelecká činnosť), Katedra výtvarnej výchovy a umenia, Prešov 2003 – Melódia farby (výstava figurálnej maľby ateliéru maľby - Mgr. Art. P. Kolisnyk), Študentská knižnica PU

Oblasť tvorby

"Experimentálna krajina; horizonty oslovuje diváka príjemným koloritom, ústredným motívom, ktorý je v každej časti ležatých formátov vyabstrahovaným útvarom nepomenovanej skutočnosti. Autor pristupuje k problému cez akoby (podľa informácii nejde o prenos fotografického obrazu) myslenie fotografického zachytenia daného momentu a jeho svetelnej situácie, približovanie (tiež tak identické s fotozáznamom) a tvarovú analýzu. Ide o napodobenie, formálne šifrovanie... Ceruzkové kresby sú zámerne tak zbavené autenticity vo vzťahu k vnímaniu, ale zároveň sú prezentáciou autentickej myšlienky; napodobňovania." Mgr. Lena Lešková, výtvarníčka a odborná asistentka na Katedre výtvarnej výchovy a umenia FHPV PU

Autorove diela v priamom predaji

z cyklu Horizontyz cyklu Horizonty
Číslo položky: 4417
Voľný predaj

Cena: 315,34 €
z cyklu Horizontyz cyklu Horizonty
Číslo položky: 4416
Voľný predaj

Cena: 315,34 €
z cyklu Horizontyz cyklu Horizonty
Číslo položky: 4415
Voľný predaj

Cena: 315,34 €
z cyklu Horizontyz cyklu Horizonty
Číslo položky: 4414
Voľný predaj

Cena: 315,34 €
z cyklu Horizontyz cyklu Horizonty
Číslo položky: 4413
Voľný predaj

Cena: 315,34 €
z cyklu Horizontyz cyklu Horizonty
Číslo položky: 4418
Voľný predaj

Cena: 315,34 €
KrajinaKrajina
Číslo položky: 4409
Voľný predaj

Cena: 82,98 €