Beáta Halandová

Zobraziť signatúry

(1970-)
Dátum narodenia: 4.3.1970
Miesto narodenia: Vranov nad Topľou

Beáta Halandová sa narodila 4.3.1970 vo Vranove nad Topľou. Vyštudovala Strednú umelecko-priemyselnú školu v Košiciach, neskôr pomaturitné štúdium na tej istej škole - odbor reštaurátorstvo. Jej profesiou je počítačová grafika a láskou je výtvarníctvo ako také. Venuje sa hlavne textilným technikám - maľovanie na hodváb, vosková batika, viazaná batika, ale rada sa púšťa aj do rôznych oblastí výtvarného umenia, napr. paličkovanie, drotárstvo, maľba, šperky, patchwork. Jej práce sú v súkromných zbierkach okrem Slovenska aj v USA a Nemecku.