Eliška Kapušová-Skybová

(1980-)

Dátum narodenia: 1980
Miesto narodenia: Ilava

Výtvarníčka Mgr.art. Eliška Skybová sa narodila v roku 1980 v Ilave.
Priebeh vzdelávania:
- 2004-2005 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.
- 1998-2004 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, oddelenie voľnej grafiky pod vedením doc. L. Jergušová-Vydarená, prof. E. Lehotská, doc. I. Benca, R. Brun, J. Dobiš
- 1994-1998 Škola úžitkového výtvarníctva v Lednických Rovniach, odbor Maľba a leptanie skla pod vedením J. Kolembus, P. Macho, M. Horváthová, L. Pagáč

Výstavy

- 1997 Moderné sklo, prezentácia ŠÚV, Taliansko
- 1999 Návrh na známku: Jubileum 2000, MPT SR, Bratislava (súťaž)
- 2000 Ex Libris, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
- 2001 Voľná tvorba, Tatra banka, a. s., Banská Bystrica (Čestné uznanie riaditeľa Tatra Banky, a.s. a dekana Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici)
- 2002 Sklo, Považská galéria, Žilina
- 2003 Voľná grafika, Tatra banka, a. s., Banská Bystrica
- Papierový objekt pre Festival papiera 2003, Tatranská galéria, Poprad - Elektráreň
- 2004 "Impresie" (Od kompozície k pohľadu), Oravská galéria, Dolný Kubín
- "Impresie" (Od kompozície k pohľadu), Turčianska galéria Martin
- "3D - D", Považská galéria umenia, Žilina
- 2005 "3D - D", CC Centrum, Bratislava
- 2007 "Horizonty súčasnosti III.", Galéria M. A. Bazovského, Trenčín
- 2008 "Stretnutie - Setkání", Mestská galéria, Trenčín
- "Setkání - Stretnutie", Klub kultúry, Uherské Hradište
- "Naše palety", Mestská galéria, Trenčín (výstava pedagógov ZUŠ)
- 2009 "Predajná prezentácia tvorby", MAX ZOC, Trenčín
- "Stretnutie - Setkání", Mestská galéria, Trenčín
- "Setkání - Stretnutie", Klub kultúry, Uherské Hradište
- "Naše palety", Mestská galéria, Trenčín (výstava pedagógov ZUŠ)
- "15. výtvarný salón Trenčianskeho kraja", synagóga, Trenčín
- 2010 "Naše palety", Centrum rozvoja mesta, Trenčín (výstava pedagógov ZUŠ)
- "Umelecká Beseda Slovenská 1990 - 2010", Dom umenia, Bratislava
- "16. výtvarný salón Trenčianskeho kraja", synagóga, Trenčín
- 2011 "Salón UBS 2011", Bratislavský hrad, Bratislava
- 2011 "Artmisia 90", Dom umenia, Bratislava

Od roku 2010 riadna členka Umeleckej besedy Slovenskej.

Autorove diela:

Názov diela:

V priestore a čase II

Názov diela:

V priestore a čase I

Názov diela:

Tep mesta II

Názov diela:

Tep mesta I

Názov diela:

Nález II

Názov diela:

Nález I

Názov diela:

Ihlan, kompozícia III

Názov diela:

Ihlan, kompozícia I

Názov diela:

Hniezdo II.

Názov diela:

Hniezdo I.

Názov diela:

Energia

Názov diela:

Duša

Názov diela:

3D - D, kompozícia X

Názov diela:

3D - D, kompozícia VIII

Názov diela:

3D - D, kompozícia VII

Názov diela:

3D - D, kompozícia VI

Názov diela:

3D - D, kompozícia V

Názov diela:

3D - D, kompozícia IX

Názov diela:

3D - D, kompozícia IV

Názov diela:

3D - D, kompozícia III

Názov diela:

3D - D, kompozícia II

Názov diela:

3D - D, kompozícia I