Jozef Jelenák

Zobraziť signatúry

(1935)
Dátum narodenia: 17.5. 1935
Miesto narodenia: Merašiciach

Jozef Jelenák sa narodil 17. Mája v Merašiciach.

Štúdium

Absolvoval štúdium výtvarníctva na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre. Je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska.

Oblasť tvorby

Venuje sa prevážne maľbe. Uprednostňuje pritom techniku acrylu, olejomaľby, suchého pastelu a akvarelu.
Tvorba maliara a výtvarného pedagóga Jozefa Jelenáka je bohatá, žánrovo, technicky i štýlovo vyhranená, vnútorne kontinuitná už desiatky rokov. Napriek tomu so stále sviežim nábojom tvorivej invencie spracúva témy a rieši problémy, ktoré ho vzrušujú ako človeka, tvorivého umelca a pedagóga. Rovnocenným predmetom jeho záujmu je krajina i figúra.
Téma mu však do istej miery nastoľuje štýl tvorby, ktorý je vo figurálnej tvorbe voľnejší, otvorený experimentovaniu s kompozíciou, farebnosťou, tvaroslovím i kombinovaniu viacerých techník. Charakteristickým znakom jeho výtvarného rukopisu v krajinomaľbe sú pevné, dynamické línie opisujúce obrysy predmetov horizontu, zeme, polí, stromov, domov ... Vo viacerých krajinách a zátišiach z posledných rokov je však jeho rukopis uvoľnenejší, farebné plochy menej vyhranené.
Osobitne farebná skladba jeho pastelov, v ktorých obvykle z tmavého podkladu necháva kontrastne vyznieť svietivé a sýte farby prírody, je tvorená dynamicky, rytmicky a pravidelne sa opakujúcimi farebnými škvrnami a čiarami z ktorých sa akoby z akejsi impresionistickej mozaiky opticky vynára dominantný objekt autorovho záujmu.
Vo figurálnej tvorbe Je pre autora charakteristické takisto abstrahovanie od detailov a vizuálnej popisnosti. Tvorí figurálne kompozície, v ktorých sa na ploche obrazu prekrýva viacero motívov, deliacich jeho plochu na princípe akejsi maliarskej koláže, pričom abstrahovaná figúra, portrét, či torzo tela zostávajú jeho dominantným motívom.
Jeho dielo je zastúpené v zbierkach Nitrianskej galérie, Galérie mesta Bratislavy, Galérie Jozefa Koniareka v Trnave, Podunajského múzea v Dunajskej Strede, Galérie Dobrá víla v Bojniciach, ale i v súkromných zbierkach na Slovensku, v Českej Republike, v Nemecku, v Maďarsku, v USA a v Rakúsku.

Autorove diela v priamom predaji

ChalupaChalupa
Číslo položky: 133055
Voľný predaj

Cena: 290 €
DedinaDedina
Číslo položky: 133054
Voľný predaj

Cena: 290 €