Béla Erdössy

Zobraziť signatúry

(1871 - 1928)

Erdȍssy Béla sa narodil v roku 1871 v Ekly a zomrel v roku 1928 v Budapešti. Bol grafikom a maliarom. Vo výtvarnom štúdiu pokračoval na Škole kreslenia modelov v Budapešti. Pod vedením Károlyiho Lotza. Zamestnal sa na Univerzite aplikovaných vied, začínal ako asistent učiteľa, potom pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení až do odchodu do dôchodku. Od roku 1894 vystupoval na výstavách Műcsarnoku. Viaceré jeho diela sa nachádzajú v zbierke Maďarskej národnej galérie.

Autorove diela v priamom predaji

Pri riekePri rieke
Číslo položky: 135878
Voľný predaj

Cena: 780 €