Tölgyes Béla

Zobraziť signatúry

Bela Tölgyes bol maďarský maliar pôsobiaci na prelome 19. a 20. Storočia, tvoril zátišia, žánrové výjavy a krajiny.