Serhij Hladký

Zobraziť signatúry

Serhij Hladký sa narodil v regióne Poltava okolo roku 1880. Presný dátum jeho narodenia nie je známy. Bol architektom, výtvarníkom, scénickým kostýmovým výtvarníkom a grafikom. Študoval na Inštitúte stavebného inžinierstva v Petrohrade. Podľa jedného zdroja Hladky veľa cestoval po Ázii (Tibet, Mongolsko) a východnej Európe (Rusko, Ukrajina, Dalmácia). Na svojich cestách zrejme venoval osobitnú pozornosť architektúre a ľudovému umeniu jednotlivých regiónov. Po prvej svetovej vojne Hladký emigroval do Československa, kde v rokoch 1920 (1924-1926) vydával časopis Umeni Slovanu (slovanské umenie).
Potom sa presťahoval do Paríža, kde výstava jeho diel v roku 1929 získala širokú pozornosť a priaznivé recenzie francúzskych umeleckých kritikov. Jeho umelecké diela boli kombináciou konštruktivistického a kubistického štýlu, zahŕňali abstraktné vzory, geometrické motívy, symbolické tvary atď. Jeho diela mali veľký vplyv na rozvoj ART DECO a moderného abstraktného umenia. Bol považovaný za predchodcu moderného abstraktného umenia, ktorého diela ovplyvnili módu, dizajn a architektúru. Hladký publikoval svoje diela technikou Pochoir, v dôsledku čoho bol pre každú publikáciu vytlačený len obmedzený počet výtlačkov. Najvýznamnejšie z jeho diel boli Fleurs (1929) (bolo vytlačených iba 350 kópií), Nouvelles Compositions Decoratives (1929), Point de Vue (1932) a ďalšie. V rokoch 1920 až 1930 študoval umenie v Paríži .

V roku 1939 daroval výtvarník Serhij Hladký Ukrajinskému múzeu a knižnici v Stamforde svoju poslednú publikáciu, ktorej plný názov bol Ukrainski Vzirtsi, Slavianska séria. (Ukrajinské vzory, slovanský seriál). Táto kniha sa skladá z 20 farebných dosiek ilustrácií, ktoré umelec vytvoril technikou tlače Pochoir (ručné stenciling). Táto technika je mimoriadne starostlivá, pretože farby sa nanášajú samostatne na každú šablónu ručne. Každá doska môže potrebovať až tridsať šablón na vytvorenie jedného obrázka. Jednu z farebných dosiek v tejto knihe so špecifickým a vhodným ornamentálnym motívom, umelec venoval múzeu. Má nasledujúci nápis: "Do ukrajinského múzea v USNA. S pocitmi hlbokej úcty vám posielam svoje posledné dielo. 31. januára 1939".
Súčasťou spomínanej knihy Serhija Hladkého je aj úvodný panel, v ktorom umelec osvetľuje svoje chápanie umenia: "V cudzej krajine, v januári 1939, boli ukrajinské ľudové umenie a pamiatky staroveku základom mojich obrazov v tejto zbierke. Väčšina mojich diel bola založená na umení slovanského národa. Mojím cieľom bolo nielen nájsť riešenie umeleckých problémov, ale aj systematizovať samotné základy dekoratívnych kompozícií. Môj prístup bol aj pedagogický. Bral som do úvahy aj všetko, čo mi dal nový dynamický vek, a to nielen v umení, pretože samostatné umenie nemôže existovať bez spojenia s neustálym pokrokom ľudstva. Moje myšlienky, v podobe týchto kompozícií, ktorými začínam slovanskú sériu dekoratívnych motívov, odkazujem ako obetu, s úprimným pozdravom a želaním môjmu ukrajinskému národu." Serhij Hladký.
Po návrate na západnú Ukrajinu založili Asociáciu nezávislých ukrajinských umelcov a v rokoch 1932 až 1939 organizovali umelecké výstavy vo Ľvove, aby ukrajinskú verejnosť oboznámili s novými, modernými trendmi v umení. Hladký bol zrejme v kontakte s touto skupinou umelcov, pretože pre výstavu v Ľvove v roku 1932 poslal 18 kusov svojich umeleckých diel z albumu Point de Vue. Počas druhej svetovej vojny alebo tesne pred ňou sa umelec vrátil na Ukrajinu. Potom je jeho osud neznámy. Prečo sa vrátil do vlasti počas týchto nebezpečných vojnových dní? Počas boľševickej okupácie západnej Ukrajiny? Čo ho tam čakalo? Väzenie, tábory otrockých prác na Sibíri? Bol to osud, ktorý prežilo alebo predčasne prežilo toľko ukrajinských umelcov, intelektuálov, sociálnych aktivistov.
Život a dielo Serhija Hladkého je ďalším pozoruhodným príkladom talentovaného a inovatívneho ukrajinského umelca, ktorý výrazne prispel a mal veľký vplyv na rozvoj abstraktného umenia a najmä ART DECO, ale ktorý je medzi Ukrajincami málo známy.
Serge Gladky v rokoch 1920 a 1930, bol prominentným grafikom a dizajnérom. Presadzoval moderné abstraktné umenie a bol pozoruhodný v hnutí Art Deco. Gladkyho dekoratívny štýl bol silne ovplyvnený prírodou, predstavoval abstraktné interpretácie prírodných tém skôr ako doslovné reprezentácie. Jeho slávne dielo Nouvelles Compositions Decoratives a ďalšie kolekcie predstavujú živé a hravé vzory so zvieratami, vtákmi, rybami a hmyzom. Gladkyho umelecké diela vyžarujú energiu a dodávajú každému prostrediu živú a dynamickú atmosféru.