Ondrej Zimka

Zobraziť signatúry

(1937 - )
Dátum narodenia: 29.11.1937
Miesto narodenia: Turzovka

Ondrej Zimka sa narodil 29. 11. 1937 v Turzovke. Voľná tvorba – maľba na drevo, i keď jej východiská pramenia v ilustračnej a úžitkovej polohe ,plne vyhovuje umelcovej slobodomyseľnej povahe, dovoľuje mu nespútane vyjadriť svoj svetonázor, sugestívne videnie a chápanie sveta, vytvárať preňho tak charakteristické spojenie skutočného a neskutočného, či objavovať nové priestory a reality. V rokoch 1954-1957 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, v rokoch 1957-1958 absolvoval prípravný ročník na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a v rokoch 1959-1964 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Matejka, Chovan). Od 1965 pôsobí v Bratislave. Spočiatku získal uznanie ako karikaturista a tvorca plagátov. Prvé pokusy s maľbou na drevenú dosku a drevené objekty realizoval Ondrej Zimka v roku 1973. Pochopil , že drevo a tempera sú po všetkých stránkach ideálnym prostriedkom pre jeho nevyčerpateľnú tvorivosť. ( Lit.: Kriška, F.: Ondrej Zimka. Zabudnutá záhrada. Katalóg Kysuckého múzea v Čadci, 1979 , internetový zdroj: http://www.kysuckagaleria.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=91 )