Joan Miró

Zobraziť signatúry

(1893-1983)
Dátum narodenia: 20.2.1893
Miesto narodenia: Barcelona

Joan Miró Ferra sa narodil v roku 20.2.1893 v Barcelone, zomrel 25.12.1983 v Palme de Mallorca. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam medzivojnovej svetovej výtvarnej moderny. Jeho rané dielo ovplyvnil van Goghov expresionizmus, fauvizmus a kubizmus. Neskorší blízky styk s básnikmi dadaistického a surrealistického hnutia uvoľnil maliarovu imagináciu: smeroval od magického realizmu až k nájdeniu vlastnej charakteristickej znakovej reči napoly organických a napoly abstraktných tvarov (1924-1929). Od tohoto obdobia sa rozvíja jeho zrelé dielo, uplatňujúce zmysel pre humor a fantáziu a stále jednoduchšiu symbolickú dikciu. V modernom umení patrí Miróovi sprostredkujúce postavenie medzi Picassom a Dalím. A. Breton ho považoval za najväčšieho surrealistického maliara. Pritom však takáto charakteristika nie je celkom presná a vyčerpávajúca: Miró hľadal aj elementárnejšie výtvarné významy a predpovedal neskorší vývin abstraktného umenia.Z literatúry: Padrta, J. (Praha, 1967), Dupin, J. (Paríž 1961

Autorove diela v priamom predaji

Lucky Bee - Šťastná včelaLucky Bee - Šťastná včela
Číslo položky: 140613
Voľný predaj

Cena: 4 850 €
Joan Miró - Z výstavyJoan Miró - Z výstavy
Číslo položky: 20128
Voľný predaj

Cena: 260 €
Joan Miró - SculptovJoan Miró - Sculptov
Číslo položky: 20131
Voľný predaj

Cena: 580 €
Joan Miró - EsculptovJoan Miró - Esculptov
Číslo položky: 20127
Voľný predaj

Cena: 580 €
AbstrakciaAbstrakcia
Číslo položky: 20966
Voľný predaj

Cena: 850 €